Stor nationell satsning på spelindustrin 

Science Park Skövde och Sweden Game Arena i spetsen för det regionala projektet Level Up Regional Game Industry.

Den svenska spelbranschen växer och beskrivs som en ny basindustri – men den är ännu ung och relativt outvecklad. det skriver flera aktörer i ett gemensamt pressmeddelande. Nu kliver Europeiska Regionalfonden Västsverige, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun in med medel för att vidareutveckla nationella stödstrukturer för branschen, bland annat kring forskning och kompetensförsörjning.

Västra Götalandsregionen med Skövde i spetsen har under en 20-årsperiod byggt upp ett regionalt starkt ekosystem kring dataspel, med utbildning, utveckling, forskning och hög densitet av spelföretag. Men för att Sverige ska kunna behålla och utveckla sin globala position behövs såväl regionala som nationella insatser. Under hösten 2022 initierade Science Park Skövde och dataspelsklustret Sweden Game Arena det regionala projektet Level Up Regional Game Industry för att växla upp branschen, med en total investering om drygt 16,6 miljoner kronor från regionala offentliga finansiärer i västra Sverige.

Nu ska Level Up-projektet tas vidare till nationell nivå och får ytterligare finansiering med totalt 10,5 miljoner kronor: från Europeiska Regionalfonden Västsverige, Västra Götalandsregionen, Skövde kommun och Science Park Skövde AB. Det innebär att Level Up-satsningen totalt har beviljats medel på drygt 27 miljoner kronor.

Det nationella projektet har namnet Level Up Swedish Game Industry och kommer att drivas av Science Park Skövde AB, tillsammans med Högskolan i Skövde och RISE. Projektet kommer att drivas under varumärket Sweden Game Arena.

– Det är oerhört positivt att vi på Science Park Skövde får möjlighet att ta lead i att utveckla industrin, ta ett samlat nationellt grepp och vidareutveckla stödstrukturer. Nu kan vi bjuda in och kraftsamla med andra regionala, och även internationella, aktörer i dataspelsbranschen och levla upp på riktigt, säger Kenneth Johansson, Vice President på Science Park Skövde AB.

– Dataspelsklustret i Skövde har varit framgångsrikt genom åren, mycket tack vare ett lyckat samarbete mellan akademi, näringsliv och det offentliga. Västra Götalandsregionen har långsiktigt stöttat uppbyggnaden av Sweden Game Arena och satsningen på Level Up passar väl in i utpekade styrkeområden i vår regionala utvecklingsstrategi. Vi ser nu att Science Park Skövde verkligen har möjlighet att ta en ledande position och samla och utveckla branschen, menar Anna Johansson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

Forskningen är central

Forskning och innovation är avgörande för spelbranschens fortsatta utveckling men är i dag bristfälligt på flera plan. Spelforskningen är också kärnan till att kunna fortsätta förse den svenska dataspelsbranschen med kompetenta medarbetare. Det är därför naturligt för Högskolan i Skövde att vara en del i Level Up.

– Level Up är en mycket viktig satsning som kan bidra till att utvidga och samla spelforskningen och göra den mer tillgänglig för näringslivet, menar Henrik Svensson, prefekt för Institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Han fortsätter:

– Ett av målen med Level Up-satsningen är att skapa förutsättningar för en nationell forskarskola inom dataspelsområdet. En sådan forskarskola behövs för att framtidssäkra och utveckla den svenska dataspelssektorn, säger Henrik Svensson.

Level Up Swedish Game Industry löper från 1 maj 2023 till 31 augusti 2026.

0 Delningar

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att synas. Obligatoriska fält är märkta med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Spel är ett kall och en passion. Inget är mer avkopplande från livet som småbarnsfar som ett riktigt förtrollande spel. En tur i flygsimulatorn eller ett riktigt bra rollspel är mina självklara förstaval.

Glömt lösenord

Ange ditt användarnamn eller din e-postadress. Du kommer att få en länk för att återskapa ditt lösenord via e-post.