Sverok vill förändra ungas attityd till droger

De senaste åren har ungas attityder till cannabis förändrats och undersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att färre unga idag anser det vara riskfyllt att prova cannabis.
Sverok E-sport
Foto: Andreas Pegelow

I  ett  nytt  projekt  ska  Unga Drogförebyggare och spelhobbyförbundet Sverok tillsammans utveckla ett  spel  i syfte att påverka ungas attityder till droger.  I projektet  vill  organisationerna  utforska  om spel- och upplevelsebaserade metoder är ett sätt att skapa en positiv attitydförändring.

Projektet, som genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten, ska under 2019 genomföra en förstudie och utveckla prototyperna till ett spel. I förstudien kommer projektet i intervjuer och samtal med skolor få underlag för hur spelet ska vara utformat för att bäst kunna användas i undervisning. Det skriver Sverok i ett pressmeddelande.

Vi vill genom det här projektet utforska nya metoder för att förebygga droganvändandet hos unga. Attityderna till droger förändras och det är viktigt att vi redan nu, innan det leder till ett förändrat bruk, utmanar ungas attityder och ger kunskap om riskerna med droger, säger Lisa Klefbom, generalsekreterare på Unga Drogförebyggare.

 Projektet utgår från iden att spel- och upplevelsebaserat lärande kan påverka ungas attityder mot droger. Genom att skapa en interaktiv upplevelse vill organisationerna i projektet hjälpa skolor och fritidsgårdar att arbeta drogförebyggande och få unga att reflektera och diskutera frågor som rör droger. Målgruppen är barn och unga i årskurs 9 till årskurs 3 på gymnasiet. Målet är att ta fram ett spel som är väl anpassat för dessa arenor och som kan bli en del av verksamheternas löpande drogförebyggande arbete.

Spel har en förmåga att engagera användaren samtidigt som det på ett lättillgängligt sätt illustrerar komplicerade samband. Med hjälp av spel kan man också prova olika scenarion, vilket har visat sig kunna ge ett fördjupat lärande och en attitydpåverkan, säger Alexandra Hjortsvang från Sverok.

Målet är att projektet blir flerårigt och beviljas ytterligare projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Slutprodukten för det förberedande året är en ansökan  om bidrag för kommande tre år. Hur spelet kommer se ut är i dagsläget inte klart, utan kommer att utvecklas under 2019.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att synas. Obligatoriska fält är märkta med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Spel är ett kall och en passion. Inget är mer avkopplande från livet som småbarnsfar som ett riktigt förtrollande spel. En tur i flygsimulatorn eller ett riktigt bra rollspel är mina självklara förstaval.

Glömt lösenord

Ange ditt användarnamn eller din e-postadress. Du kommer att få en länk för att återskapa ditt lösenord via e-post.